Kwaliteit & veiligheid 1/3: continu verbeteren

Jaarverslag 2017

Kwaliteit en veiligheid 1/3:
continu verbeterenLean


Sinds vier jaar werken we op locatie Hoorn met de Lean-filosofie en in 2017 hebben we Lean ook geïntroduceerd op onze andere locaties. Dit houdt in dat we in het hele ziekenhuis continu bezig zijn met kwaliteitsverbetering, door ons voortdurend af te vragen: ‘Wat is de toegevoegde waarde voor de patiënt?’ Het uitgangspunt hierbij is dat we geen processen in stand houden ‘omdat we het altijd zo doen’, maar dat we kritisch kijken naar wat nuttig en nodig is. Zo verbeteren we continu onze processen en halen we de stappen die geen waarde toevoegen eruit.  
  • We hebben opnieuw honderden medewerkers geschoold op het gebied van Lean en inmiddels is het aantal geschoolde medewerkers opgelopen tot 1800.
  • We hebben in totaal 113 medisch specialisten Lean-geschoold.
  • We hebben allerlei projecten uitgevoerd, waarmee het probleemoplossend vermogen van medewerkers actief wordt bevorderd.
  • Een toenemend aantal afdelingen organiseert een sta-sessie: ‘dagstart’ en/of ‘huddle’.
  • Het risicomanagementsysteem maakt sinds 2017 gebruik van verschillende Lean-tools.
  • We hebben bij andere ziekenhuizen gekeken, hoe zij de Lean-filosofie toepassen.
  • We hebben op de locatie Hoorn en Purmerend een kernteam Lean, bestaande uit een afvaardiging van artsen, verpleegkundigen, managers en leden raad van bestuur.
  • We hebben vele waardestroomanalyses uitgevoerd: waar voeg je waarde toe en waar niet?
  • We hebben interne werkbezoeken gehouden: medewerkers kijken bij elkaar en de raad van bestuur bezoekt elke week een afdeling.
  • We hebben Lean-on-me-lunches georganiseerd: tijdens de lunch samen de uitkomsten van projecten bespreken en leren van elkaars bevindingen (de lunches worden gemiddeld door 250 mensen bezocht).

Aanvullende informatie Lean-trainingen 2017

Totaal 2017: 674 deelnemers intern

370

Medewerkers basistraining Lean,
of vervolgtraining op maat.

24

Leidinggevenden volgden ‘MD module Lean Leiderschap’

39

Artsen volgden de ‘Basistraining Lean voor medisch specialisten’

38

Medewerkers volgden de ‘Yellow Belt’ training

24

Medewerkers volgden de ‘Green Belt’ training

9

Medewerkers namen deel aan de ‘praktijkopleiding Lean USA’

2

Medewerkers namen deel aan een Lean training in Japan.

7

Artsen en de raad van bestuur namen deel aan de ‘Basistraining Lean voor raad van bestuur en Medisch stafbestuur

96

Deelnemers volgden de basistraining ‘Lean voor vrijwilligers’

45

Deelnemers namen deel aan een van de vervolgmodules Lean: klantwaarde, flow en visualiseren

5

Deelnemers volgden de ‘workshop waardestroomanalyse’

15

Lean-trainers namen deel aan Lean-scholing voor Lean-trainers

Lean Award voor voorlopers in Waterlandziekenhuis


Het Westfriesgasthuis gebruikt al jaren de Lean-bedrijfsfilosofie om continu aan kwaliteitsverbetering te werken. In het Waterlandziekenhuis komt dit sinds de fusie eveneens goed van de grond. De poli interne geneeskunde van de locatie Purmerend ontving de Lean Award 2017 voor de invoering van Lean. Afdelingshoofd Cynthia Verkaik, Lean-voorloper in het Waterlandziekenhuis, vertelt waarom.

“Na het volgen van de Lean-leiderschapstraining, zag ik echt mogelijkheden om er op de afdeling ons voordeel mee te doen. Mijn team volgde de basistraining en samen met risk officer Nienke Dekkers, die in het ziekenhuis risico’s in kaart brengt, gingen we aan de slag.” Allereerst kwam er een brievenbus op de afdeling, waar medewerkers kaartjes met problemen of verbeterideeën kunnen inleveren. “Deze kaartjes hangen we op het verbeterbord. Eens in de één à twee weken hebben we als collega’s een kort overleg bij dat bord. We bespreken de aangekaarte problemen en mogelijke oplossingen en maken er ook meteen iemand verantwoordelijk voor. Als een probleem is opgelost of een verbeteridee is uitgevoerd, komt het op het successenbord te hangen. Op die manier hebben we het afgelopen jaar al veel grotere en kleinere zaken veranderd.”

Praktische verbeteringen
Een nooduitgang die regelmatig werd geblokkeerd doordat er een bloeddrukmeter voor werd gezet, was al langere tijd een doorn in het oog. “De bloeddrukmeter had eigenlijk geen goede opbergplek, dus daar werd een oplossing voor gezocht. Vervolgens spraken we met artsen, assistenten en verpleegkundigen af dat we de nooduitgang voortaan echt vrij zouden houden.” Een ander voorbeeld leverde direct voordeel op voor patiënten. “Patiënten van onze poli die contrastvloeistof moeten innemen voor het maken van een röntgen- of CT-scan, moesten tot voor kort naar beneden gaan om het daar op te halen. Nu hebben we het zo geregeld dat we die contrastvloeistof op onze eigen afdeling uitreiken. Dat scheelt de patiënt tijd en moeite.” Zo zijn de voorbeelden allemaal even praktisch: van het schrijven van een patiëntenfolder over cortisolbepaling tot een systeem om weggegooide aantekeningen veiliger af te voeren. “Ook hebben we ervoor gezorgd dat patiënten het telefoonnummer van onze poli op hun telefoon zien als we hen bellen. Standaard zie je een geheim nummer, maar dan nemen mensen soms niet op. We merken dat we patiënten nu gemakkelijker te pakken krijgen.”

Zorg optimaliseren
Het enthousiasme over de resultaten is zo groot, dat twee medewerkers van de afdeling dit jaar de ‘yellow belt-opleiding’ gaan doen. “Daarin leren ze om processen te analyseren. Dat kan ons helpen om nog meer verbeterpunten te herkennen en de zorg te optimaliseren voor de patiënt.” Verkaik is zelf nu ook Lean-trainer. “Ik ben heel enthousiast over Lean en werk er graag aan mee om steeds meer mensen in deze bedrijfsfilosofie op te leiden.”
Patiëntervaring
Op verschillende afdelingen en poliklinieken hebben we instrumenten ingezet om de patiëntervaring te meten: onder andere de mystery guest, spiegelgesprekken, interviews en het patiëntenpanel. Spiegelgesprekken zijn groepsgesprekken met patiënten onder leiding van een onafhankelijke voorzitter. Betrokken zorgverleners zitten er in een tweede kring omheen en mogen luisteren. Zo kunnen zorgverleners direct feedback ontvangen. In 2017 zijn er drie spiegelgesprekken geweest voor het Centrum voor geboortezorg. De verbeterpunten/opmerkingen vanuit de patiënten en hun naasten zijn opgepakt door het afdelingshoofd en met het team besproken.